KINNA MISSIONSKYRKA

Välkommen till en öppen kyrka!

Vi vill älska Gud, älska människorna och betjäna den här världen

Kinna Missionsförsamling firar 100 år
1921-2021

Kinna Missionsförsamling bildades den 9 april 1921. Läs mer om församlingens historia på sidan Historia. Vi kommer att ha en stor fest och 100-årsjubileum senare när pandemin är över. Vi publicerar intervjuer och lägger ut material på hemsidan under året, se denna sida.

Har du något materiel i form av bilder, filmer eller tidningsklipp som skulle vara roligt för församlingen att ta del av, kan du ta kontakt med Daniel Jönsson.


Webbansvarig. bengt.linbacker@kinnamissionskyrka.nu

Se senaste webbsändningen här

Församlingsnytt utkommer en gång per kvartal