Gudstjänst

De första kristna började fira gudstjänst på söndagen. Det var den dagen som Jesus uppstod från de döda. Man möttes för att fira just Jesu uppståndelse, som i alla tider skulle vara tecknet på att livet är starkare än döden.

Också i vår tid är gudstjänsten den stora mötesplatsen mellan Gud och människa och oss människor emellan. På söndagar, vanligtvis klockan 10, är det gudstjänst i Kinna Missionskyrka. Vi söker gemenskap med Gud genom ordet (predikan), bordet (nattvarden) och bönen. Det har varit gudstjänstens identitet i 2000 år och det vill vi fortsätta leva i.

Vår pastor eller någon annan med förtroende predikar, och församlingens sångare och musiker bidrar med sång. Efter predikan har vi en stund av eftertanke som vi kallar Din stund. Då rör vi oss fritt, tänder ljus i enskild bön eller får förbön. Eller bara är – i lovsången och Guds omfamning.

Alla åldrar är välkomna till våra gudstjänster. Vi har inte alltid möjlighet till någon organiserad barnverksamhet (se Söndagsklubben) men det finns alltid något att göra för den som inte vill sitta med under alla gudstjänstens moment.

Efter gudstjänsten finns det möjlighet att stanna kvar en stund och dela gemenskap runt fikaborden.