Årsmöte

Den 27 februari 2021 hölls årsmöte i Kinna Missionskyrka.

Mötet skedde med ett 40 tal medverkande på Zoom, som är webbaserad, och där vi kan se och höra varandra på våra smarta apparater. 

Det förelåg inga motioner och mötet förflöt lugnt under överinseende av vår ordförande Gunnel Esselgren, tillsammans med våra eminenta tekniker och Stefan Jönsson som sekreterare. 

Det skedde en del förändringar i styrelsen, Gunnel Esselgren, Stefan Jönsson och Markus Varpula tackade för sig efter lång och trogen tjänst. Även vår sammankallande i valberedningen Marcus Esselgren valde att bereda plats åt ny förmåga. Vi kommer säkert att se dem ta andra uppgifter inom vår församling och tackar dem för sina förträffliga insatser.

Till nya i styrelsen valdes istället tre starka kvinnor in: Solveig Ekholm, Amie Holmqvist och Charlotte Linbacker.

Till ny ordförande valdes Johan Lundin.

Styrelsen har under 2021 följande utseende.

Johan Lundin ordförande

Eric Hansson

Solveig Ekholm

Charlotte Linbacker 

Eveline Petersson

Ami Holmqvist

Daniel Jönsson

Fredrik Mann

Platsen som sammankallande till valberedningen är för tillfället vakant.

Vi önskar den nya styrelsen Guds välsignelse över kommande arbete.

Revisorerna godkände bokföringen och styrelsens skötsel av föreningen och tillstyrkte ansvarsfrihet för 2020 års räkenskap