Erbjudande

Erbjudande att vara scoutledare!

Under hösten pausar Kinna missionsförsamling scoutverksamheten då vi saknar tillräckligt med ledare. Jag önskar att det blir en kortvarig paus och att vi kan komma igång igen till våren -22. Scout är en verksamhet som når människor utanför kyrkan och därför är extra viktig tycker jag. De senaste åren har vi varit 10-15 scouter och flertalet av dem kommer utifrån. Då vi varit begränsat med ledare har vi inte vågat gå ut och bjuda in till scout men tänk vilken möjlighet vi har om vi skulle kunna bjuda in varje år till scouterna. Men för att kunna göra det behöver vi bli ett stabilt ledargäng som är beredda att jobba med detta. Jag vill ge dig/er möjligheten att vara med i detta ledargäng. Jag tänker att vi under hösten träffas 3-4 gånger med start 14/10 kl 18.30 i missionskyrkan och diskuterar och planerar tillsammans hur vi vill driva scout framöver. Vill du vara med i detta viktiga arbete så kontakta mig senast 10 oktober.

Mattias Pehrsson 0704-973003

mppehrsson@gmail.com