Sinnesroandakt (uppdaterat)

Denna senvinter/vår samlas vi till Sinnesroandakt vid fyra tillfällen, i samband med Öppen kyrka på tisdagar.

Andakten bygger på sinnesrobönen och principer hämtade från Anonyma Alkoholisters (AA) 12-stegsprogram.

Vi som håller i andakten har hittat hem i en personlig tro på Jesus Kristus, men här finns utrymme för var och en som söker och kanske vill ta ett försiktigt steg närmare.

Vi möts som medmänniskor i en varm och tillåtande atmosfär.

Uppdatering: Sinnesroandakterna fortsätter efter sommaren. Nytt program kommer.