Scout

SCOUT

Vad är Scouting?

Under hösten pausar Kinna missionsförsamling scoutverksamheten då vi saknar tillräckligt med ledare. Jag önskar att det blir en kortvarig paus och att vi kan komma igång igen till våren -22. 
Vi scouter brukar säga att vi gör unga redo för livet. Vi lär oss bland annat att samarbeta och respektera varandra, vi lär oss att ta hand om naturen och att leva i den.

Samarbete är en viktig ingrediens i vår verksamhet. I den lilla gruppen, patrullen, får man lära sig att tillsammans lösa problem som man ställs inför, det kan till exempel vara att regnet öser ner när man är på utflykt och maten måste värmas på något sätt. Patrullerna bestämmer tillsammans med sina ledare vad man ska göra och vad deras mål för terminen ska vara.

För 8-åringar kan det handla om att våga sova borta medan det för 15-åringar kan vara att planera och genomföra en resa utomlands. Scoutledarnas roll är att stötta och lyssna på scouterna och hjälpa till där det behövs. Ju äldre scouterna blir desto mer ledaruppdrag och ansvar får de själva. Scoutledarna är ideella och lägger flera timmar i veckan av sin fritid för att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att växa.

 Du får otroligt mycket tillbaka om du engagerar dig som ledare hos oss – prova!
Eftersom vår kår ”Kinna-SMU” tillhör Equmenia, får vi även lära oss om Jesus. Självklart har vi även massor av skoj på vägen! Det kan vara att lära känna din packning, din bollkänsla, nå´t viktigt, smaklökarna och demokrati.
Större delen av terminen träffas vi vid Mjögasjön där vi har vår lägerplats. Där finns det utrymme att bygga, tävla, leka och däri har vi också årligen hajker. På sommaren brukar vi åka på läger tillsammans med andra scoutkårer, vilket brukar vara en höjdare.

Scoutlagen
1 En scout söker sin tro och respekterar andras
2 En scout är ärlig och pålitlig
3 En scout är vänlig och hjälpsam
4 En scout visar hänsyn och är en god kamrat
5 En scout möter svårigheter med gott humör
6 En scout lär känna och vårda naturen
7 En scout känner ansvar för sig själv och andra Scoutlöftet ”Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen”PS. Är du sugen på att vara med som ledare eller ”resurs” så är du varmt välkommen. Du behövs!

Kontakta Mattias Pehrsson vår kårchef för mer info.