Bibelläsningsplan

Vecka 31 augusti

1 söndag Matt 25:14-30

2 måndag Jer 2:7-9

3 tisdag Luk 16:-13

4 onsdag Rom 15:14-16

5 torsdag 1 Kor 4:1-5

6 fredag 2 Tim 2:1-7

7 lördag 1 Pet 4:7-11

8 söndag1 Kor 12:12-26

Vecka 32 augusti

9 måndag 1 Mos 12:1-3

10 tisdag 1 Mos 22:15-18

11 onsdag Rom 12:3-8

12 torsdag 1 Kor 10:16-17

13 fredag Ef 2:14-22

14 lördag Kol 1:15-20

15 söndag Jes 2:12-17

Vecka 33 augusti

16 måndag 1Mos 6:9-22

17 tisdag Ps 2:1-12

18 onsdag Ps 111:1-10

19 torsdag Rom 8:28-30

20 fredag Rom 8:31-39

21 lördag 1 Thess 5:1-11

22 söndag Mark 7:31-37

Vecka 34 augusti

23 måndag 2 Krön 6:36-42

24 tisdag 2 Krön 7:11-16

25 onsdag Ps 51:17-19

26 torsdag Apg 26:9-18

27 fredag Apg 26:19-23

28 lördag 2 Kor 6:11-7:1

29 söndag Luk 10:23-37

Vecka 35 augusti

30 måndag 1 Joh 1:1-4

31 tisdag 1 Joh 1:5-10