Blomstrasamtal

Vi vill skapa möjlighet att prata om de gåvor och uttryck som vi tillsammans utgör som församling.

            Fokus ligger på dig och din berättelse:

            Vad vill du?

            Vad har du?

            Hur gör du?

Karin Jonsson och Eric Hanson vill gärna prata mera med dig om detta vid något tillfälle som passar dig.