Celebrate är en kvällsgudstjänst som brukar äga rum några söndagskvällar per termin, kl 18. Gudstjänsten är tänkt att vara en samling med låga trösklar, mycket lovsång och musik och på ett valt tema, där vi får fira vad Jesus gjort för oss och lära känna honom mer. Detta är en kväll att få inspireras och få växa i sin tro, och även en kväll att få möta andra för fika och gemenskap efter gudstjänsten. Håll utkik här på hemsidan för exakta datum eller på vår Instagram: knmk.celebrate