Diakoni

Diakoni handlar om att ha omsorg om varandra både inom församlingen och utanför. Någon behöver en personlig kontakt eller ett besök. Den som är sjuk kan behöva omsorg både praktiskt och i bön.

Förrådshuset är Kinna Missionskyrkas öppna dörrar ut mot samhället där vi på olika sätt vill vara en hjälpande hand till olika sociala, praktiska och andliga behov. Förrådshuset har en mötesplats av ”Öppen kyrka” på tisdagar för att finnas till hands. Dit är du lika välkommen bara för att fika och prata en stund.

Förrådshuset vill även skapa kontakter med andra aktörer i samhället och på så sätt nå fler utanför kyrkan.

För omsorgen i församlingen finns en Omsorgsgrupp med mötesplatsen ”Träffpunkten” som möts vissa torsdagar.

Vill du vara med och bidra med en gåva till de som har det svårt i vår kommun, kan du swisha en valfri summa. Använd vårt swish nummer som finns på startsidan. Glöm inte att märka gåvan med ”Förrådshuset”.

Kontakt: Amie Holmqvist tel 0706-522022