Diakoni

Diakoni handlar om att ha omsorg om varandra både inom församlingen och utanför. Någon behöver en personlig kontakt eller ett besök. Den som är sjuk kan behöva omsorg både praktiskt och i bön.

Den utåtriktade diakonin bedrivs genom Förrådshuset, Öppen kyrka och Träffpunkten. (se under aktiviteter) 

Vill du vara med och bidra med en gåva till de som har det svårt i vår kommun, kan du svischa en valfri summa. Använd vårt swischnummer som finns på startsidan. Glöm inte att märka med ”Förrådshuset”.

Kontakt: Amie Holmqvist tel 0706-522022