Öppen kyrka

Tisdagar kl.13.00 -18.00

Öppen kyrka är en av de mötesplatser som Kinna Missionskyrka erbjuder. Kyrkan är öppen för samtal, bön och gemenskap.  Vi vill även vara till stöd för praktiska behov.

Kl. 16.00 finns det enkelt fika

Kl. 17.30 bön i kyrkan med tillfälle till personlig förbön.

Kontakt: Anita Westerberg 0709 522914.