Öppen kyrka

Tisdagar kl 13.00-15.00

Kyrkan är öppen för samtal, bön och gemenskap. Vi vill även vara till stöd för praktiska behov.

Klockan 16.00 finns det lite enkel fika

Klockan 17.30 läser vi gemensamma böner från Psaltaren och ber för personliga behov

Kontakt

Pastor Eric Hansson 070 559 33 40

Tf föreståndare Solveig Ekholm 070 307 00 98

Ordförande Johan Lundin 073 667 30 38