Diakoni

Diakoni handlar om att ha omsorg om varandra både inom församlingen och utanför. Någon behöver en personlig kontakt eller ett besök. Den som är sjuk kan behöva omsorg både praktiskt och i bön.

Den utåtriktade diakonin bedrivs genom Förrådshuset, Öppen kyrka och Träffpunkten. (se under aktiviteter) 

Kontakt: Amie Holmqvist tel 0706-522022