Våra medarbetare

Församlingsledningen

Vår församlingsföreståndare och pastor är för tillfället vakant.

Vice föreståndare är Solveig Ekholm.

Styrelsen består av åtta ledamöter som församlingen väljer på årsmöte.
Styrelsens och församlingens ordförande är Johan Lundin
Övriga ledamöter i styrelsen är: