Församlingsbön

I vår församling finns det forum för gemensam bön.