Församlingsbön

I vår församling finns det forum för gemensam bön.

Tillfällen för detta är :

Söndagar 9.30

Tisdagar 17.30

Onsdagar jämna veckor 19.00