Varför JESUS?

Sverige är ett av världens mest extrema länder. Vi är extremt individualistiska, och vi har mer än andra nationer lämnat gudstro och andlighet bakom oss. Sägs det… I verkligheten är det inte riktigt så. Religiositet är en del av vad som gör oss till människor och inget vi lätt skakar av oss. Den tar bara nya vägar när gammal tro, i vårt fall kristendomen, känns förlegad och mossig – och kanske rent av framstår som fiende till gemensamma narrativ i samhället.

Men kanske är det för tidigt att räkna ut den kristna kyrkan, trots brokig historia, en bitvis obegriplig bibel och efterföljare som beter sig mer eller mindre tokigt? Det kan vara så att vi går miste om det vi innerst inne längtar efter och absolut behöver för vårt liv och vår framtid.

Har då inte vetenskapen visat att ”Gud är död”?

Svaret är enkelt: Nej. Vetenskapen har inte ens gjort det sannolikt att universum och livet uppkommit av sig självt. Snarare tvärt om. Ju mer vi lär oss desto mer komplext visar sig allt vara uppbyggt, och desto mindre sannolikt att det inte skulle finnas en skapande intelligens inblandad. 

Mot detta protesterar givetvis ateistiska forskare, men de står inte oemotsagda bland sina kollegor. Det har alltid funnits många troende inom naturvetenskapen.

Faktum är att varken Big Bang-teorin eller utvecklingsläran säger någonting om universums och livets uppkomst, bara om hur det sedan kan ha utvecklats – från den första bråkdelen av en sekund efter den stora ”smällen” och senare från den allra första levande cellen. Man vet inte vad som satte igång allt, och man vet inte vad livet innerst inne är. Är det ens något som kan bli till av sig självt? Det är bara ett antagande som en ateist logiskt måste göra eftersom vi ju bevisligen finns.

”Galax” – akvarell av Ingela Nordanås.

Inte heller vet någon vad vårt medvetande är, det som kan vara den helt avgörande frågan. En populär idé är att medvetande bara är information – som kan lagras i en dator och ”leva” vidare i annan form. Och något som datorsystem även utvecklar själva när de blir tillräckligt avancerade. Kanske har du sett någon science fiction-film på det temat? Det kan förstås vara en spännande idé men den har ingenting med vetenskap att göra. Inte heller idén om parallella universum, en annan populär föreställning i vår tid. Allt detta är bara spekulationer. Mer fiction än science alltså.

Från mörker till ljus – det finns en tro som kan förvandla livet!

Vi som står bakom denna sida är övertygade om att Gud finns och har skapat allt. Vi tror också att denna Gud älskar och vill ha kontakt med oss. Och att han för den skull gjort sig synlig och tillgänglig genom att bli en av oss, människan Jesus Kristus. Den enda vi känner till i historien som levt ett helt igenom rent och perfekt liv, i sanning och utgivande kärlek.

Jesus var alltså fylld av Skaparens ande och kunde därmed ha gjort anspråk på att vara världshärskare. Men Guds agenda följer inte mänsklig logik. Jesus kom inte för att ta utan för att ge. Och han höll ingenting tillbaka. När han greps och dömdes till döden av den makt han retat upp, lät han det ske för att det skulle öppnas en dörr för oss till Gud. Genom hans offer får vi förlåtelse och blir upprättade. Och vi har fått det stora löftet att han är med oss i alla svårigheter, ända bortom döden. Detta kan vi lita på då han själv uppstod ur sin grav, som den första – den som banat väg.

Om du haft något med kyrkan att göra känner du nog igen uttrycken. Detta är inget annat än klassisk kristen tro.

Klassiska kristna attribut …

En kyrka med problem

Vi som lever med denna tro kan tycka att den borde vara mycket mer attraktiv för alla. I mötet med Gud blir vi ju sedda och älskade, det som är ett av människans mest grundläggande behov. Men utöver den skenbara (!) konflikten med naturvetenskapen har det också sagts och gjorts alltför mycket i kristna sammanhang som inte varit bra och som fått många att ta avstånd av det skälet. Mycket har orsakats av mänsklig svaghet och dumhet, trots goda ambitioner. Men många rötägg har också nästlat sig in i kyrkan. Ibland har det handlat om ren ondska i vacker förklädnad.

Det finns något som är äkta!

Det vi som kristna här och nu vill berätta om är att det trots allt finns något som är äkta. Det är den insikt vi kommit till och den upplevelse vi gjort. På olika sätt har vi mött den uppståndne Jesus och fått livet förvandlat, från mörker till ljus. Vi lever fortsatt med svagheter och problem, som alla människor. Men i vårt innersta har vi en fast förankring och kan vara trygga hur det än stormar omkring oss.

Detta är något du också kan få uppleva!

En exklusiv sanning

Vi hävdar något exklusivt. Men är vi de enda som funnit Sanningen? Är all annan tro fel? Nej, det kan visst finnas bitar av sanning på andra håll, Gud har alltid sökt människor. Men bara hos Jesus möter vi det fullkomliga. Ingen kommer i närheten av det han säger om sig själv och med kraft bevisar vara sant. I Johannesevangeliet i Bibeln, kapitel 8, 11 och 14, läser vi:

”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Skaparen) utom genom mig.”

”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör.”

”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Detta är den Herre och Gud vi funnit. Och den tro som håller bortom döden.

Vill du samtala om tro och livsåskådning?
Titta in på ”Öppen kyrka”eller ta kontakt direkt via mail eller telefon.