Konfirmation

Konfirmation handlar om kristen tro. Under konfirmationstiden får konfirmanden möjlighet att lära sig mer om kristen tro samt fördjupa sin förståelse av vad kristen tro kan innebära konkret i en människas liv.

Konfirmationsundervisningen tar också upp frågor som på olika sätt berör livet. Det kan dels handla om relationer, relationen till mig själv, till kompisar, till en förälder eller till en partner. Det kan även handla existentiella frågor kring livet och döden, miljö och klimatpåverkan med mera.  Under konfirmationstiden får konfirmanden även möjlighet att pröva på olika uttryckssätt för tro till exempel vara delaktig i gudstjänster. Konfirmanden får möjlighet att växa och utvecklas i gemenskap med andra och med Gud.

Under läsåret 2020-2021 har vi inte någon konfirmationsundervisning.

Vi har under rådande omständigheter bara möjlighet att ta emot intresseanmälan för läsåret 2021-2022.

Lämna intresseanmälan till Johan Lundin 073-6673038