Konfirmation 2022-2023

Vi hoppas kunna starta en konfirmationsgrupp 2022-2023.

Vad innebär konfirmationen?

Konfirmera betyder bekräfta. I Svenska kyrkan är det dopet man bekräftar. Hos oss ser vi konfirmandtiden som en möjlighet att upptäcka eller fördjupa sig i den kristna tron. Ett år där vi tillsammans stannar inför vem Gud är och vad han vill med våra liv idag. Det går alltså även bra att delta utan att vara döpt. Konfirmationen är en högtidlig avslutning på vårt gemensamma år där alla är med och släkt och vänner är välkomna.

Bestämmer man sig för att vara med i gruppen vill vi att man satsar på det här året. Då kommer det att ge mycket mer. Det innebär att man försöker vara med på de samlingar vi har och frågar om ledigt om man har förhinder.

Ta gärna kontakt med vår ansvarige för konfirmationsläsning
amie.holmqvist@kinnamissionskyrka.nu