Församlingsläger

Vi har under ett antal åt förlagt vår församlingshelg till Krokholmen, en ö placerad i det sköna Bohuslän.

Dit åker vi med taxibåt och förlustar oss med salta bad, lekar, gemenskap och möten med vår Herre.

Alla församlingsmedlemmar är hjärtligt välkomna.