Aktuellt om Covid 19

Equmeniakyrkans och Equmenias nationella krisgrupp rekommenderar:

För närvarande finns inga restriktioner för Covid 19

Tänk ändå fortsatt på:

  • Arbeta kreativt med församlingsomsorgen och gemenskapen.
  • Fortsätt arbeta med diakonal verksamhet för människor i utsatthet.
  • Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
  • Informera om att det är viktigt att stanna hemma vid sjukdom.
  • Planera verksamheter utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar.
  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien: Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.

Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19 från FHM