Mötesplatser

Det är lätt att tänka i termer av ”aktiviteter” och ”verksamhet”, men en Guds församling är mycket mer än en förening av likasinnade som gör saker tillsammans. Vi är på många sätt svaga och lyckas inte så bra med allt vi föresätter oss. Vi tycker inte ens lika om alla detaljer och är därför ingen ”åsiktsgemenskap”. Men vi tror på Jesus, Guds Son! Och Gud har då i sin stora kärlek gjort oss till det som Bibeln kallar ”Kristi kropp”, där Jesus själv är huvudet och varje medlem verkligen en med-lem, som bidrar till kroppens helhet med sina unika gåvor och egenskaper. Tillsammans bär vi och hjälper varandra, efter bästa förmåga.

Våra mötesplatser är till både för dem som redan är medlemmar i församlingen och för dem som söker sig till oss men inte är redo att ta något avgörande steg i tron på Jesus.

Alla som i någon mån söker och längtar är välkomna. Utöver våra gudstjänster, som alltid är offentliga, finns också andra ingångar till gemenskap. Det gäller inte minst våra barn- och ungdomsaktiviteter. Se vidare i menyn!