Mötesplatser

Det är lätt att tänka i termer av ”aktiviteter” och ”verksamhet”, men en Guds församling är mycket mer än en förening av likasinnade som gör saker tillsammans. Vi är på många sätt svaga och lyckas inte så bra med allt vi föresätter oss, men Gud har ändå i sin nåd gjort oss till det som Bibeln kallar ”Kristi kropp”, där Jesus själv är huvudet och varje medlem verkligen en ”med-lem”, som bidrar till kroppens helhet med sina unika gåvor och egenskaper. Tillsammans bär vi varandra.

Våra mötesplatser är till både för de redan avgjorda församlingsmedlemmarna och för dem som söker sig till oss men inte är redo att med avgjort sinne hänge sig åt efterföljelsen av Jesus.

Alla som söker och längtar efter det sanna Livet är välkomna. Utöver våra gudstjänster, som alltid är offentliga, finns också andra ”ingångar” till gemenskap.