Mötesplatser

Det är lätt att tänka i termer av ”aktiviteter” och ”verksamhet”, men en Guds församling är mycket mer än en förening av likasinnade som gör saker tillsammans. Vi är inte bäst på allt och står inte över andra människor. Men vi tror på Jesus, Guds Son, och hans egen närvaro mitt ibland oss förvandlar livet till något bättre och vackrare! Vi får i vår mänskliga svaghet all den kraft vi behöver för att hantera motgångar och svårigheter.

Våra mötesplatser är till både för dem som redan är medlemmar i församlingen och för dem som söker sig till oss men inte är redo att ta något avgörande steg i tron på Jesus.

Alla som i någon mån söker och längtar är välkomna! Utöver våra gudstjänster, som alltid är offentliga, finns också andra ingångar till gemenskap. Det gäller inte minst våra barn- och ungdomsaktiviteter. Se vidare i menyn!