Musik

Musiken är en viktig del i församlingens liv. Musikteamet planerar och bokar in musik och sång på våra gudstjänster. I huvudsak tillfrågas de som är med i vår gemenskap men ibland bokar vi även in medverkande från andra sammanhang.

Har du tankar om sången och musiken, eller själv vill medverka i kyrkan, är du välkommen att kontakta oss!

Vi som är med i musikteamet är:

Per-Olof Jönsson
Stefan Jönsson
Jonas Jonsson
Gunnel Esselgren
Jenny Nilsson
Björn Remdahl

Mailadress: musikteam@kinnamissionskyrka.nu

Foto: Tobias Olsson