Musik

Musiken är en viktig del i församlingens liv. Musikteamet planerar och bokar in musik- och sångmedverkande på våra gudstjänster. I huvudsak tillfrågas de som är med i vår gemenskap men ibland bokar vi även in medverkande från andra sammanhang.

Har du tankar om sången och musiken, eller själv vill medverka i kyrkan så är du välkommen att kontakta oss!

Vi som är med i musikteamet är:

Per-Olof Jönsson

Stefan Jönsson

Jonas Jonsson

Gunnel Esselgren

Jenny Nilsson

Björn Remdahl

Mailadress: musikteam@kinnamissionskyrka.nu