Hundraårsjubileum 2021

Intervjuer som gjordes i samband med jubileet

Ing-Marie och Ingvar berättar om församlingens tidigaste historia, Aspäng och när Missionskyrkan byggdes.
Jonas berättar om sin uppväxt i församlingen och lite om olika aktiviteter.
Solveig intervjuar Björn