Gudstjänst

PANDEMI-TIDER 

Vi ser inga lättnader i restriktionerna för den pågående pandemin. De verksamheter som vi håller igång är fortsatta webbsända gudstjänster och scouterna har sin verksamhet utomhus. Det är viktigt att vi som församling är noggranna med att följa det som gäller, för att visa omsorg om varandra och minska smittspridningen. Vi samlas därför inte fler än åtta personer när vi spelar in våra gudstjänster och övriga möten försöker vi att ha digitalt. Vi utökar möjligheten att mötas digitalt. 

Vi kommer fortsatt att informera här på hemsidan om det blir några förändringar.

Foto P-O Jönsson