Husförsamlingar

Livsnära smågrupper i Kinna Missionsförsamling.

Bibeln talar om att församlingen är Kristi kropp. Vilken fantastisk bild! Det måste ju betyda att vi alla är viktiga, ja faktiskt oumbärliga, i församlingen. Som enskilda kan vi kanske ibland känna oss begränsade, svaga, otillräckliga… men tillsammans, i Kristus, blir vi hela. Här ligger en av församlingens stora hemligheter! I husförsamlingen hjälps vi åt att upptäcka vilka vi är som medlemmar i Kristi kropp!

Vill du ha en mindre grupp där du får dela dina tankar om tron och om livet? En grupp där ni får be tillsammans och växa i tron. Grupperna fungerar på olika sätt alltefter önskemålen i just den gruppen. Det kan vara att samtala om en bibeltext eller en intressant bok. Eller bara samtala om livet här och nu och be tillsammans. Behoven kan se olika ut i olika faser av livet.

Vill du vara med i en husförsamling, kontakta: Erik Hanson.