Historia

Församlingen bildades 1921. Det var då tolv personer som beslutade sig för att bilda en församling och de byggde församlingens första kyrka på Aspäng i Kinna. Det var ett traditionellt missionshus med en stor sal och ett mindre rum med kokmöjlighet.

År 2021 firade vi 100 år!

Egentligen började det några år tidigare i Fritsla, som då var bygdens metropol. Till textilfabrikerna där kom några frikyrkliga anställda, bl.a. en disponent. Om kring honom samlades man, men man fick inte inbjuda till möten i någon av de lokaler eller bostäder som fanns att hyra, det tillät inte kyrkoherden. Efter en tid kunde man köpa ett bostadshus där man kunde starta en verksamhet och 1909 bildades församlingen. I slutet av 10-talet kände man att man ville göra något i Kinna, som då hade börjat växa. Man hyrde godtemplarlokalen för att ha möte i den, men man fick inte tillstånd att predika så det blev en sånggudstjänst. Efter den första samlingen sa godtemplarlokalens vaktmästare att ”nästa gång kan ni tala lite mera religiöst” och det har vi gjort sedan dess.

Hur det gick sen.

De gamla vännerna arbetade och bad men fick sällan se någon skörd. De egna barnen kom till tro och gick in i församlingen, men inte många andra. Men man hade tro och visioner. 1963 byggde man en ny modernare kyrka med riktiga ungdomslokaler. Församlingen hade då 17 medlemmar. I mitten på 1970-talet passerade församlingens medlemsantal 20. Ungdomsarbetet började ge skörd. Många av de som kommit till församlingen under senare år har varit unga, medelålders och även äldre som inte tidigare har några rötter i frikyrkan. Det gör att vi i dag är en levande gemenskap av människor med de mest skiftande stilar och idéer, men det underbara är att i allt detta har vi Jesus Kristus och tron på honom gemensamt.

Tidningen Dagen den 21 januari 1993

1992 byggdes Missionskyrkan ut till ungefär sin dubbla storlek. Under 2006–2007 har kyrkan rustats upp invändigt och anpassats för framtiden.