Kör

Församlingskören samlas varannan måndag (jämnt veckonummer) kl 19:00-20:45. Vi sjunger mestadels trestämmiga sättningar och försöker hitta nya sånger, men repertoaren är blandad.

Planen är att medverka i ett par tre gudstjänster per termin, men framför allt att få känna gemenskap och glädje i sången!
Du som kanske aldrig sjungit i kör! Pröva…!

Vi välkomnar dig som känner glädje i att sjunga och att genom musiken förmedla evangelium!

Vill du vara med och sjunga, ta då kontakt med vår körledare Björn Remdahl. bjorn.remdahl(at)kinnamissionskyrka.nu