Församlingskören samlas varannan måndag (jämnt veckonummer) kl 19:00-20:45. Vi sjunger mestadels trestämmiga sättningar och försöker hitta nya sånger, men repertoaren är blandad.

Vår målsättning är att medverka i ett par tre gudstjänster per termin men framför allt att få känna gemenskap och glädje i sången.

Du som kanske aldrig sjungit i kör, pröva! Vi välkomnar dig som känner glädje i att sjunga, och som på det här sättet gärna är med och förmedlar evangeliet – det hoppfulla budskapet om vår Frälsare.

Vill du vara med och sjunga, kontakta vår körledare Björn Remdahl. bjorn.remdahl(at)kinnamissionskyrka.nu