Kör

Församlingskören samlas sedan februari 2022 åter varannan måndag (jämnt veckonummer) kl 19:00-20:45. Vi sjunger mestadels trestämmiga sättningar och försöker hitta nya sånger, men repertoaren är blandad.

Måndag 5 september kl 19 – 20.45 återstartar vi övningarna med församlingskören. 

Vi övar sedan varannan vecka (de med jämnt veckonummer). Planen är att medverka i ett par tre gudstjänster under hösten, men framför allt att få känna gemenskap och glädje i sången! Välkommen! också du kanske aldrig sjungit i kör! Pröva…!

Vi välkomnar dig som känner glädje i att sjunga och att i musik förmedla evangelium.

Vill du vara med och sjunga, ta då kontakt med vår körledare Björn Remdahl.