Församlingen

Vi är en lokal kristen församling. Vårt formella namn är Kinna Missionsförsamling, vanligtvis kallas vi bara för Missionskyrkan. Församlingen har ca 160 medlemmar och så har vi en hel massa vänner i alla åldrar. Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan. Arbetet är upplagt som i de flesta frikyrkoförsamlingar med gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, sång- och musikverksamhet, husförsamlingar och olika slags mindre grupper. Varje vecka är det många som deltar i någon aktivitet i större och mindre grupper.

Vad vi tror

Vi ser vår församling som en del av den stora kristna församlingen i bygden, en del som lever och verkar på det sätt som vi tror att Gud vill att vi ska verka.

Vi har ett enda krav för medlemskap och det är en personlig och medveten tro på Jesus Kristus som herre och frälsare.

Vi vill bygga våra liv och vårt arbete på Bibelns ord, och utifrån det förkunnar vi på olika sätt Guds kärlek i Jesus Kristus, en kärlek som innebär att all synd kan förlåtas och alla människor kan upprättas och få ett liv i gemenskap med honom.

I församlingens mitt och gemenskap erbjuder vi barnvälsignelse, dop, bibelundervisning, nattvard, själavård, vigsel, begravning. Allt detta ser vi som uttryck för Guds generösa omsorg om oss i livets alla olika skeden.

Vi tror att varje människa har ett behov av att lära känna Gud och att han också kan och vill ge sin glädje och trygghet åt var och en som tar emot honom.