Andakt

Andakten är en kortare form av gudstjänst, med stor frihet att utforma för olika sammanhang. Fokus ligger på det personliga mötet med Gud, i en stunds stillhet från världens brus. Vi samlar ofta till andakt som avslutning på någon annan aktivitet, till exempel scout eller Öppen kyrka.

Kännetecknande för andakten är enkla lovsånger, bibelläsning – kanske med en kortare utläggning – och gemensam bön. Ofta ges också möjlighet till personlig förbön för den som så önskar. Vi försöker i allt att lyssna till vad Gud vill göra och säga oss.