Andakt

Andakten är en kortare form av gudstjänst med stor frihet att utforma för olika sammanhang. Fokus ligger på det personliga mötet med Gud i en stunds stillhet från världens brus.

Vi samlar ofta till andakt som avslutning på någon annan aktivitet, men den kan också vara helt fristående som efter Öppen kyrka.

Kännetecknande för andakten är enkla lovsånger, bibelläsning – kanske med en kortare utläggning – och gemensam bön. Ofta ges också möjlighet till personlig förbön för den som så önskar. Vi försöker i allt att lyssna till vad Gud vill göra och säga oss.

Här är några återkommande teman med mer genomarbetat program:

Musik – ”En liten stund med Jesus”

En liten stund med Jesus, o vad den jämnar allt, och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig, en liten stund med Jesus och allt förändrar sig.

Orden är från en av Lina Sandells älskade psalmer och anger tonen för denna andakt. Vi varvar bibelläsning och bön med psalmer och lovsånger, där vi gärna stannar kvar lite extra och inte skyndar vidare till nästa moment.

Vilsamt och gudsnära, till ny kraft och nytt ljus på vägen.

Taizé

I andakten ingår bön, textläsning och tystnad. Men sångerna, som kommer från det ekumeniska kristna brödraskapet i Taizé, är det som ger andakten dess särskilda prägel. Melodislingorna är korta och sjungs många gånger.

Texterna, ofta hämtade från en bibelvers, talar till oss på ett lättfattligt sätt om en grundläggande verklighet, som när den upprepas i sången, sjunker in och blir vår egen. Musiken är lågmäld och bara ett enkelt stöd för sången.

Nattvard

En gång i månaden firas nattvard under söndagens huvudgudstjänst. Detta är en förkortad version, dock med samma fokus på det heliga vi får dela i det att Herren själv är närvarande på ett särskilt sätt genom brödet och vinet.

Sinnesro

Andakten bygger på sinnesrobönen och principer hämtade från Anonyma Alkoholisters (AA) 12-stegsprogram.

Vi som håller i andakten har hittat hem i en personlig tro på Jesus Kristus, men här finns utrymme för var och en som söker och kanske vill ta ett försiktigt steg närmare.

Vi möts som medmänniskor i en varm och tillåtande atmosfär.

Välkommen!